På den här sidan hittar du publikationer på svenska av Risto Santala.Risto Santala

TILLBAKA TILL VÅRA JUDISKA RÖTTER
Fem föredrag
Sommarmötet i Lyngdal i 6.-7. augusti 2004

(pdf fil, 3,3 MB)
Version:  Församlingsfakultetens Bibelkonferens 15.-18. Nov. 2007 i Göteborg


lerkärlet.gif


Santalas själavårdande verk  Lerkärlet, har publicerats också på svenska med titeln Ett lerkärl blir till (omslag). Den svenskspråkiga versionen som finns i Internet ( i" Bro i böcker" ), Lerkärlet, är ändå en förnyad upplaga från år 1991. Det finns några paragrafer i den upplagan som inte finns i den ursprungliga upplagan från år 1967, men som är bekanta från den senare finskspråkiga produktionen av Santala.