המשיח בתנ"ך לאור ספרי חז"ל

ריסטו סנטלה

The Messiah in the Old Testament in the Light of Rabbinical Writings
Risto Santala

(pdf , 789 KB)המשיח בברית החדשה לאור ספרי חז"ל

ריסטו סנטלה

The Messiah in the New Testament in the Light of Rabbinical Writings
Risto Santala

(pdf, 1 397 KB)


שורשי התפילה
התחנונים בכתבי הקודש ובסידור ותפילת אבינו שבשמים

ריסטו סנטלה

The Roots of Prayers
Risto Santala

(pdf, 846 KB)


Back